Cangzhou Datang Polat Turbasy Ltd.

 • 10.08 million
  10.08 million
  Hasaba alnan maýa 10.08 million RMB
 • IS09001
  IS09001
  IS09001 halkara hil ulgamy kepilnamasy arkaly
 • 3000+
  3000+
  Hyzmat 3000+ kärhanadan geçdi

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz we siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Kompaniýalarymyz, çinleriň iň ökde turbageçiriji we enjamlar bilen üpjün edijisi bolmaly, bökdençsiz polat turbanyň esasynda, ýokary hilli turba enjamlary çeşmelerini birleşdirmeli, bir gezeklik gaplama hyzmatlaryny hödürleýär, hil müşderiniň ynamyny döredýär, hyzmat müşderini ýeňilleşdirýär, netije berýär Müşderiniň rahatlygy, wy consciencedan gurmak, ýürekdeş, jogapkärçilik duýgusy bar, kärhananyň jemgyýetine goşant goşýar. Biziň şygarymyz 20 ýyl turbageçiriji we aksesuarlarda hünärmen bolmak.

Biz hakda
 • a0792f77
 • fb6b557b

Iň soňky habarlar

 • Global ýylylyk çalşyjy bazary 2028: Alfa Laval, Kelvion Holding, Exchanger Industries we Danfoss ýaly oýunçylar
  DUBLIN, 2023-nji ýylyň 9-njy iýuny / PRNewswire / - “Görnüşi boýunça (gabyk we turba, tabak we çarçuwa, howa bilen sowadylan), amaly (himiki, kuwwat, HVACR, iýmit we içgi, güýç, kagyz / sellýuloza) ýylylyk çalşygy ...
 • Uzynlygyna Finned Tube material aýratynlyklary
  Uzynlygyna Finirlenen turbalar, garşylykly jübütlerde garşylyk kebşirleýiş gabyklary arkaly öndürilýär.Kanallaryň turbanyň daşky ýüzüne kebşirlemegi ...
 • Inçe turbalaryň artykmaçlyklary
  Gyzgyn suwuklykdan ýylylygy turba diwary arkaly sowuk suwuklyga geçirmek köpümiziň inçe turbalary ulanmagymyzyň sebäbi.Emma sorap bilersiňiz, ulanmagyň esasy artykmaçlygy näme ...

BIZ bilen habarlaşyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris we bir iş gününiň dowamynda habarlaşarys.

Habarlaşyp dur